• Header-Horizon.jpg

« Terug

Nieuwsbrief - september 2020

Cover-Mailing24 sep

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang in het afgelopen half jaar van de volgende onderwerpen:

  1. Bouw
  2. Financiën
  3. Verpleegkundige zorgverlening
  4. Vrijwilligers en opleidingen
  5. Coördinatoren
  6. Facebook


1. Bouw

Na de vorige nieuwsbrief, die u in mei heeft ontvangen, zijn er grote vorderingen gemaakt. De bouw ligt op schema, is inmiddels ver gevorderd en nadert zijn voltooiing. Naar verwachting zal het pand in november worden opgeleverd. Daarna zal de inrichting volgen en zal rond de jaarwisseling de opening plaatsvinden en gestart kunnen worden.


2. Financiën

In de vorige nieuwsbrief konden we u melden dat de financiering voor de bouw en de exploitatie voor het eerste jaar rond waren. We zijn iedereen erg dankbaar voor de steun die wij gekregen hebben en nog steeds krijgen. Ook voor de inrichting van het hospice worden door diverse bedrijven mooie aanbiedingen gedaan. Het is hartverwarmend om te merken dat het hospice breed gesteund wordt. Er wordt nagedacht op welke manier verdere fondsenwerving georganiseerd zal worden.


3. Verpleegkundige zorgverlening

In het hospice zullen tussen 7.00 en 23.00 uur altijd vrijwilligers aanwezig zijn. Voor de verpleegtechnische en verzorgende taken zal worden samengewerkt met het thuiszorgteam van Beth San. Zij zullen meerdere momenten per dag aanwezig zijn in het hospice, afhankelijk van de zorgvraag van de bewoners. 's Nachts zijn er geen vrijwilligers aanwezig, dan is er nachtzorg aanwezig. Beth San werkt hiervoor samen met het team van Pluszorg, dat de nachtzorg levert. De komende tijd zullen de precieze werkwijzen verder worden vormgegeven.

4. Vrijwilligers en opleidingen

HospicePakkket.jpg

In de afgelopen maanden hebben zich weer veel nieuwe vrijwilligers aangemeld die zich als zorgvrijwilliger of taakvrijwilliger in willen zetten voor het hospice. De eerste groep zorgvrijwilligers is inmiddels geschoold door de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). Ook de tweede scholingsronde die in D.V. september zal plaatsvinden zit al vol. Vanwege de maatregelen die moesten worden genomen met betrekking tot Corona verliep de scholing wel anders dan vooraf bedacht, namelijk met 1,5 meter afstand in een grote ruimte bij dorpshuis Op Moer. Door de voorschriften was onderling contact wat moeilijker en ook interactieve werkvormen waren minder goed mogelijk. Toch bleek uit de evaluatie van de eerste deelnemers dat zij ondanks de omstandigheden goed terugkijken op de scholing. Met enkele aanpassingen zal begin september gestart worden met de volgende ronde.

In september vinden er weer gesprekken plaats met nieuw aangemelde vrijwilligers. Er zijn nog ongeveer tien zorgvrijwilligers nodig en met name ook kookvrijwilligers zijn van harte welkom. Mensen met groene vingers kunnen we ook nog goed gebruiken voor het onderhoud van de tuin. Op de website is meer informatie te vinden over de werkzaamheden van de verschillende soorten vrijwilligers.5.  Coördinatoren

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat er twee coördinatoren zijn aangesteld voor de dagelijkse leiding binnen het hospice. Denk aan het onderhouden van contact met bewoners, naasten, zorgverleners en vrijwilligers. Nathalie Matze heeft zich in de vorige nieuwsbrief voorgesteld. Christel Bals heeft afgelopen week helaas aangegeven de functie van coördinator toch niet te kunnen gaan uitvoeren. Christel blijft gelukkig wel betrokken bij de werkgroep vrijwilligers. Wij hopen op korte termijn een nieuwe coördinator te kunnen werven voor hospice Elim.


6. Facebook

Op Facebook betrekken wij onze volgers bij de laatste ontwikkelingen. Denk aan alles rond de bouw van ons hospice, maar ook voorbereidingen die achter de schermen plaatsvinden. Denk aan de training en opleiding van vrijwilligers, acties die georganiseerd worden om draagvlak te creëren in de omgeving enzovoorts. Wil je ook op de hoogte blijven? Volg dan https://www.facebook.com/hospiceelim/


Tot slot

Met deze nieuwsbrief hebben we u weer op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken. Veel werk is al verzet en er zal de komende tijd nog veel gedaan moeten worden. Ook spelen de beperkingen en onzekerheden vanwege het Corona virus nog steeds een grote rol in ons handelen. We hopen en bidden dat ook hierin een keer ten goede mag komen.


Hospice – Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin 2021 de deuren te kunnen openen. Vanuit onze naastenliefde zal hospice Elim openstaan voor een ieder, met inzet van christelijke uitgangspunten. Op onze site www.hospice-elim.nl kunt u meer informatie vinden, inclusief de eerder verschenen nieuwsbrieven. Vragen: mail info@hospice-elim.nl of bel voorzitter Rinus Bosman, telefoon 0623 778 551.

« Terug

Scroll naar boven