• Header-Horizon.jpg

« Terug

Nieuwsbrief 2 - september 2021

20210902_102736.jpg08 sep

Beste lezer,

Hospice Elim is een half jaar geopend! In deze nieuwsbrief vertellen de coördinatoren hoe ze dit hebben ervaren en schrijft één van de zorgvrijwilligers over deze `andere wereld`. Ook staat de eerste inloopochtend gepland!

 1. Terugblik en vooruit kijken
 2. Vrijwilligster aan het woord
 3. Kom een kijkje nemen!
 4. Informatie en scholing
 5. De Boekenplank
 6. Bedankt!

1. Terugblik en vooruit kijken

20210902_102806Een hospice opstarten te midden van een coronapandemie, een hele uitdaging! Coördinatoren Nathalie en Lidia blikken terug op het eerst half jaar:

Na een intensieve periode van voorbereidingen, lange werkweken en constant veranderende plannen door corona, was het zover: Hospice Elim werd geopend! Het was voor ons een mijlpaal. Het voorbereidende werk was ontzettend mooi en uitdagend om te doen, maar we misten het contact met de vrijwilligers en bewoners. In de maanden december tot maart zagen wij de vrijwilligers alleen via het scherm en MS Teams en we keken er naar uit om hen in het hospice te ontmoeten. Daarnaast ligt ons hart bij het begeleiden en ondersteunen van mensen, naast al het andere organisatorische werk. We waren dus dankbaar dat eindelijk het moment aanbrak om samen met de vrijwilligers `echt’ aan het werk te gaan.

Door corona startten we met extra maatregelen en moest er pas op de plaats worden gemaakt. Een hospice is een plaats van rust, maar ook van ontmoeting, een arm om iemand heen en waardevolle momenten. De woonkamer moest gesloten blijven voor bezoek, de bezoekregeling was beperkt en de mondkapjes gaven weinig ruimte voor een glimlach. Dat voelde tegenstrijdig, want als een bewoner afscheid neemt van zijn of haar geliefden, wil je er zijn. Nog een keer samen eten, contact maken, binnen 1,5 meter zijn... 

We zijn nu een half jaar verder. Wat was het een bijzonder en waardevol half jaar! Het is een beetje cliché misschien, maar het werk in het hospice is niet goed in woorden uit te drukken. We hebben vaak tegen elkaar gezegd: wat is het bijzonder dat mensen je zo dankbaar zijn, terwijl je zelf `gewoon’ je werk doet. Er waren momenten van verdriet, van teleurstelling en herpakken, van doorzetten en van de lach en de traan die samen opgaan in het hospice. We voelen ons gezegend op deze plek en zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen. 

Wat hebben we enorm respect voor de vrijwilligers die hun tijd en energie inzetten voor de bewoners! Starten in een nieuw hospice, zonder van te voren even een dienstje mee te kunnen draaien en daarbij ook nog de digitale scholingen ter voorbereiding. Wat is het mooi om te zien hoe iedereen na een half jaar ingewerkt is en vertrouwd is met het reilen en zeilen in het hospice. Als team worden de diensten gedaan en met elkaar leveren de vrijwilligers een geweldige prestatie in het begeleiden en ondersteunen van bewoners en hun naasten. 

En nu: De start is er, maar we kijken graag vooruit. Na een periode van vakantie gaan wij aan de slag met intervisie voor vrijwilligers, inloopochtenden voor belangstellenden, kwaliteitsplannen en het opzetten van mooie sponsoracties.

Wij vinden het leuk om te melden dat er ook een mooie ontwikkeling is op het gebied van thuisinzet van vrijwilligers. Het komende half jaar zal de organisatie Diákonos uit Benthuizen integreren in Hospice Elim. Dit betekent dat er vanuit het hospice ook vrijwillige terminale zorg thuis geboden kan worden in Moerkapelle, Benthuizen en in de toekomst mogelijk in een grotere regio. Op deze manier hopen wij er ook aan bij te kunnen dragen, dat steeds meer ernstig zieke mensen de juiste ondersteuning kunnen ontvangen op de plek van hun voorkeur.

2. Vrijwilligster aan het woord

Zorg hospice ElimEen andere wereld... geschreven door één van onze nieuwe zorgvrijwilligers

Ooit begon ik als 17-jarige in een verpleeghuis als ziekenverzorgende. Van een oude hoofdzuster leerde ik toen al dat elk mens het recht heeft om waardig te mogen sterven. De zorg rondom het sterven vond ik al snel het mooiste wat je voor iemand en diens familie of naasten kon doen.

Ik trouwde en we kregen kinderen. Door zorgen binnen ons gezin, besloot ik om thuis te blijven. In die voorbijgaande jaren kwamen de hospices op en in mij groeide het verlangen om daar eens te mogen werken.

Begin juli was dat moment daar. Ik wandelde voor het eerst hospice Elim binnen. Een andere wereld… Er waren rustige coördinatoren, toegewijde zorg- en kookvrijwilligers, een pastorale hulpverlener, huishoudelijke hulp en thuiszorg van Beth-San. Allemaal verschillende mensen met één doel: Er zijn voor die bewoner in zijn of haar laatste levensfase.

Er was rust… dat was dan ook wat ik vanaf de eerste keer mocht en moest leren. Rustig naast iemand zitten, luisteren, herinneringen ophalen, iemands hand vast houden of gewoon aanwezig zijn. Waardevol en met respect voor de ander!

Een andere wereld… op een plek maar een paar minuten van mijn huis.

3. Kom een kijkje nemen!

Eethoek en keukenOp D.V. zaterdagmorgen 25 september staat de eerste inloopochtend in het hospice gepland. Tussen 9.30 uur en 12.00 uur kunt u een kijkje komen nemen in het hospice. Er staat een heerlijk bakje koffie of thee voor u klaar met iets lekker van onze kookvrijwilligers.

Tijdens deze ochtend vertellen de vrijwilligers u meer over het veelzijdige werk wat zij doen en krijgt u een indruk van de gang van zaken in het hospice. Van de coördinatoren kunt u allerlei informatie ontvangen over een verblijf in het hospice, de laatste levensfase en vrijwilligerswerk in het hospice.

Komt u ook even binnenlopen? Van harte welkom!

4. Informatie en scholing

20210902_123041 (002)Als het einde van het leven nadert, ontstaan er naast verdriet vaak ook vragen en zorgen. In korte tijd kan het beeld van de toekomst veranderen. Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om thuis te blijven tot het einde, is een hospice een goed alternatief. Wij willen graag met u meedenken over de mogelijkheden in deze moeilijke fase en hopen dat u een goede beslissing kunt nemen, die past bij uw persoonlijke situatie.

Het is mogelijk om vanuit het hospice informatie, scholing en/of ondersteuning te bieden aan uw kerk, organisatie of vereniging. Wij zijn altijd bereid om voorlichting te geven over de laatste levensfase, de mogelijkheden die er zijn m.b.t. zorg/ondersteuning en de vragen die kunnen ontstaan. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@hospice-elim.nl

5. De Boekenplank

20210901_153822Een nieuwe vaste rubriek in onze nieuwsbrief: De Boekenplank!

In het hospice hebben wij een boekenplank met allerlei boeken over palliatieve en terminale zorg, rouwverwerking, gedichtenbundels en zingeving. Deze boeken kunnen uitgeleend worden aan vrijwilligers, bewoners en naasten. Een waardevolle toevoeging waar veel gebruik van gemaakt wordt. We geven u graag een inkijkje in onze boekenkast. Deze keer:

DOORLEVEN - omgaan met verlies en rouw geschreven door Judith Stoker

Verlies, we maken het allemaal mee in het leven. Hoewel we bij rouw direct denken aan overlijden zijn er veel vormen van verlies die ook rouw met zich meebrengen: echtscheiding, verlies van werk of gezondheid, een familielid dat Alzheimer krijgt, het niet kunnen vinden van een partner of ongewenste kinderloosheid, abortus, een vriendschap die stukloopt of een kind dat het contact verbreekt, zijn zomaar een paar voorbeelden van ingrijpende verliezen die je bij je kunt dragen. Een verlies heeft impact op je psychische en lichamelijke gezondheid maar ook op je geestelijk leven. ‘Doorleven’ geeft zicht op verlies, inzicht in wat rouwen is en praktische handvatten hoe je met een verlies om kunt gaan. ‘Het gaat wel over’ of ‘je moet het een plekje geven’ zijn dooddoeners die in dit boek ontkracht worden. Een verlies blijft en dus zul je een manier moeten vinden om verder te gaan: dóórleven dus. Dat kan als je een verlies ook kunt doorléven. Op een praktische, persoonlijke en pastorale manier neemt Judith Stoker, psychosociaal therapeut, je mee door het landschap van rouw.
Het boek is geschikt voor ieder die zelf of in zijn omgeving met verlies te maken heeft, maar zeker ook voor leidinggevenden, leerkrachten, verpleegkundigen, therapeuten en pastoraal werkers.

6. Bedankt!

De afgelopen maanden hebben we op diverse manier (financiële) bijdragen en giften ontvangen voor het hospice:

 • In de tuin staat een mooie tuinbank die geschonken is door de nabestaanden van één van de bewoners die bij ons verbleef. Als mooi aandenken en teken van dankbaarheid!
 • De plantenactie van de familie de Hoog uit Moerkapelle heeft een prachtig bedrag van €1404 opgebracht. Wij danken hen hartelijk voor deze mooie bijdrage! En ook iedereen die hier aan heeft bijgedragen door het aanschaffen van gezellige plantjes voor in de tuin.
 • We ontvingen een gift van €1000 van de rommelmarktcommissie van de Hervormde Gemeente van Benthuizen. Deze gift hebben wij besteed aan fietsenrekken, ventilatoren voor in de bewonerskamers en binnenkort volgt nog een mooie parasol voor in de tuin.
 • Op een zondagschool in de buurt wordt het komende seizoen door de kinderen gespaard voor het hospice. Nathalie en Lidia houden binnenkort een presentatie voor de kinderen en ouders/ verzorgers om uitleg te geven over het hospice.
 • We ontvingen het afgelopen kwartaal een bedrag van ruim €3500 aan (anonieme) giften. 
 • 25 nieuwe vrienden steunen het hospice op structurele basis vanaf €20 per jaar. Bent u nog geen vriend? Ga naar https://www.hospice-elim.nl/helpen

Wat mooi om te ervaren dat zoveel mensen en kinderen betrokken zijn bij het hospice! De komende periode wordt er een actiecomité opgericht om mooie wervings- en sponsoracties op te zetten. De financiering van het hospice is een blijvend aandachtspunt. De eerste twee jaar moet het hospice bestaan zonder subsidie van de overheid. Originele acties ten behoeve van het hospice kunnen ons hierbij helpen. Mocht u ons hierbij kunnen helpen op wat voor manier dan ook, houden wij ons uiteraard aanbevolen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@hospice-elim.nl.

Tot slot: kookvrijwilligers gezocht!

Houdt u van koken en wilt u van betekenis zijn voor onze bewoners en hun naasten? Ons team van kookvrijwilligers zoekt nog versterking. Kijk voor meer informatie op https://www.hospice-elim.nl/kookvrijwilligers of mail naar info@hospice-elim.nl

« Terug

Scroll naar boven