• Header-Horizon.jpg

« Terug

Nieuwsbrief 3 - december 2021

Foto tuin december 3 klein.jpeg22 dec

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief vertellen wij u hoe in het hospice invulling gegeven wordt aan de boodschap van Kerst, zijn nabestaanden aan het woord en brengen wij u op de hoogte van Elim Thuis.

  1. Licht der wereld
  2. Nabestaanden aan het woord
  3. Elim Thuis
  4. Hospicezorg en corona
  5. De Boekenplank
  6. Nieuws uit het bestuur

1. Licht der wereld

Foto kerst 2021In het hospice is iedereen welkom ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat Kerst voor ons als vrijwilligers en personeel betekent. Samen met een groepje vrijwilligers hebben we hier over nagedacht en één van hen heeft dit uitgewerkt met haar man en kinderen. In de hal van het hospice is een mooi hoekje ingericht. Wij delen graag de boodschap die daarbij geschreven staat met u!

Licht in het donker

Wat kan de duisternis ons overweldigen... Ziekte, gebrokenheid, pijn, hopeloosheid, de dood. Maar wacht... er is licht! 2021 jaar geleden verscheen in Bethlehem plotseling een bijzondere ster in een inktzwarte nacht. Deze ster wees de weg naar de kribbe waarin een pasgeboren Kind was gelegd: Jezus. Het Licht van de wereld! Hij kwam om vrede te brengen, hoop, liefde, verzoening en heling voor ieder die in Hem gelooft.

Dit wordt gesymboliseerd op het lichtbord: de Bethlehemster wijzend naar Jezus Christus, Gods Zoon, Het Licht. Dit in contrast met een donkere achtergrond, wat de gebrokenheid van ons bestaan representeert. Rondom de grote ster cirkelen kleine sterren waarop wensen, quotes, Bijbelwoorden en bemoedigingen staan geschreven door iedereen die in het hospice komt. De boodschappen worden verlicht door die ene Ster van Hoop! 

De kaarsjes worden meegenomen naar huis om kleine lichtdragers te zijn in deze donkere dagen...  

2. Nabestaanden aan het woord

NabestaandenLees mee hoe enkele nabestaanden hebben verwoord hoe zij de zorg en ondersteuning in het hospice hebben ervaren:

"Ook achteraf, in de rouwverwerking, ervaren wij hoe troostend en steunend het is dat mijn vrouw en onze moeder in haar laatste levensfase goed is verzorgd. De coördinatoren en vrijwilligers waren zonder uitzondering gastvrij, betrokken, zorgzaam en meelevend. Met liefde en begrip werd er met onze vragen omgegaan en werd er meegedacht in oplossingen. Met de coördinatoren en vrijwilligers werd de periode in hospice Elim afgesloten met een passend en waardig afscheid van onze geliefde. Hospice Elim was voor ons de juiste keuze."

- familie van bewoonster -

"Wanneer er een bericht komt dat je dierbare ongeneeslijk ziek is en niet meer lang te leven heeft dan is dat een hele schok. Het is fijn als er dan met elkaar over alles uitgebreid gepraat kan worden. Wat dan ook ter sprake komt is het onderwerp wat er verwacht wordt van de laatste levensfase, wat dan de wensen zijn. Er was voor ons gelukkig voldoende tijd om hier samen over na te denken. Het was erg belangrijk dat de nodige zorg aan zou sluiten bij de uitgesproken wensen. In ons geval was het, voor iemand die altijd voor anderen klaar stond en zelf nog zo vaak zorg verleende, een lastige fase. Door te kiezen voor het hospice werd meteen duidelijk dat vanaf dat moment het zorgen voor anderen niet meer nodig was. Dat was ontzettend fijn. Het loslaten en het overgeven aan de aanwezige rust in het hospice was een hele belangrijke en waardevolle periode. Wij hebben tijdens het verblijf in Hospice Elim met liefde en aandacht op een mooie, rustige manier afscheid kunnen nemen."

- familie van bewoonster -

"Onze moeder mocht kort verblijven in Elim. Ze werd hier professioneel en liefdevol opgevangen en verzorgd. Ondanks het verlies is deze periode draaglijk geworden door de betrokkenheid en inzet van de verpleging, vrijwilligers en huisarts in een huiselijke omgeving."

- zoon van bewoonster - 

3. Elim Thuis

Elim ThuisVanaf 1 januari 2022 bieden wij ook vrijwillige ondersteuning aan huis: Elim Thuis. Elim Thuis is ontstaan vanuit de stichting Diákonos die in 2003 in Benthuizen is opgericht en vrijwillige palliatieve en terminale ondersteuning biedt bij mensen thuis. Diákonos integreert, samen met de betrokken vrijwilligers, in Stichting Hospice Moerkapelle. De stichting is met advies en praktische hulp al betrokken geweest bij de oprichting van het hospice en we zijn dankbaar voor het vertrouwen om dit mooie werken vanuit Elim Thuis voort te zetten.

Klik hier voor meer informatie over Elim Thuis en de regio waarbinnen thuisinzet van vrijwilligers mogelijk is.

4. Hospicezorg en corona

CoronaSinds de opening van het hospice hebben we te maken gehad met preventieve maatregelen om coronabesmettingen in het hospice te voorkomen. Het is fijn om te merken dat de maatregelen binnen het hospice goed worden nageleefd en iedereen zo ook bijdraagt aan de bescherming tegen corona. Toch kregen we eind november te maken met corona in het hospice. Er werd geïsoleerd verpleegd, het rooster werd bijna dagelijks aangepast en er kwam een opnamestop. 

Wij kijken terug op een goede samenwerking tussen thuiszorg, vrijwilligers en coördinatoren, waardoor de uitbraak beperkt is gebleven. Er werd goed gekeken naar wat nog wel mogelijk was, om zo binnen alle beperkingen toch warme en liefdevolle zorg te bieden. 

We hebben gemerkt dat de extra maatregelen grote impact hebben gehad op het geven van de hospicezorg die we gewend zijn. Ook voor familie en naasten was het een intensieve periode. Wij zijn dankbaar voor de grote flexibiliteit en inzet van onze vrijwilligers, waardoor we met elkaar toch klaar konden staan voor de bewoners en hun naasten.

5. De Boekenplank

Muis MiesIn het hospice hebben wij een boekenplank met allerlei boeken over palliatieve en terminale zorg, rouwverwerking, gedichtenbundels en zingeving. Deze boeken kunnen uitgeleend worden aan vrijwilligers, bewoners en naasten. Een waardevolle toevoeging waar veel gebruik van gemaakt wordt. We geven u graag een inkijkje in onze boekenkast. Deze keer:

Muis Mies en het hospice geschreven door Lianne Biemond en geïllustreerd door Corrie van der Spek

Een lichtvoetig prentenboek over zware thema’s als ongeneeslijke ziekte, dood en verlies. De familie Muis komt te wonen in een stevig nieuw hol in het bos. Ook oom Bram met zijn gezin trekt bij hen in. Maar wat is er met oom aan de hand? Hij ziet bleek, zijn staart hangt slap en hij wil niets eten. De muisjes zorgen goed voor hem, maar algauw is het voor oom te druk in het hol. Muis Mies ontdekt een mooi en rustig huis, met bloemetjes voor de ramen. Een huis voor zieke dieren! Daar brengen ze oompje heen, waar ze hem trouw blijven bezoeken… ook als hij niet meer beter wordt.

Rond de opening van Hospice Elim ontstond bij Lianne en Corrie het idee om een prentenboek te maken over een hospice. Wat is het een ontzettend waardevol prentenboek geworden! De moeite waard om een kijkje te nemen bij de plaatselijke boekhandel voor dit mooie boek, wat al veel lovende recencies ontving van diverse rouwtherapeuten en -begeleiders. 

6. Nieuws uit het bestuur

Foto Hans MoermanPenningmeester Chris van Mourik heeft op 1 december 2021 zijn bestuurstaken neergelegd. Chris is vanaf het eerste begin betrokken geweest bij de oprichting van hospice Elim. Vanaf deze plaats willen wij hem hartelijk bedanken voor zijn grote betrokkenheid en inzet voor het hospice en alle tijd die daarbij kwam kijken.

Het bestuur is dankbaar dat Hans Moerman (zie foto) uit Benthuizen bereid is om de bestuurstaken van Chris over te nemen. Hans kijkt er naar uit om zich in te zetten voor het hospice en de daarbij behorende financiële zaken.

Het bestuur en de coördinatoren van Hospice Elim wensen u vrede, hoop en liefde voor de kerstdagen en het nieuwe jaar!

« Terug

Scroll naar boven