• Header-Horizon.jpg

« Terug

Nieuwsbrief - januari 2023

quilt 2.jpeg09 jan

Beste lezer,

Het bestuur, coördinatoren en vrijwilligers van Stichting Hospice Moerkapelle wensen u een gezegend 2023! In deze nieuwsbrief kijken we onder andere met u terug op de kerstdagen in het hospice.

  1. Kerst in het hospice
  2. Buurtkastje
  3. Soep, koffie en muziek
  4. De Boekenplank
  5. Nieuws uit het bestuur

1. Kerst in het hospice

Koortje kerst

De feestdagen in het hospice zijn altijd bijzondere dagen. Dagen die vaak heel bewust worden beleefd worden door bewoners en hun naasten en heel waardevol zijn. Als hospice willen we juist ook in deze dagen aansluiten bij de wensen van de bewoners.Apfelstrudel kerst

Op kerstavond kwam een afvaardiging van Christelijk Regiokoor `Adonai` kerstliederen zingen in het hospice. In de woonkamer genoten bewoners en familie eerst van soep met een broodje en aansluitend werden er liederen gezongen door het koor. Het was bijzonder om zo met elkaar stil te staan bij de boodschap van Kerst!

Tijdens de kerstdagen is er gekookt door de kookvrijwilligers voor bewoners en familie. Beide kookvrijwilligers hadden een familielid meegenomen om hen te assisteren bij het klaarmaken van het kerstdiner. Met veel aandacht en smaak werd er heerlijke menu`s bereid. Voorafgaand werd er aan de bewoners gevraagd welke herinneringen zij hebben aan Kerst, wat ze vroeger bijvoorbeeld aten in hun gezin met Kerst. Zo is geprobeerd hen een herinnering van vroeger mee te geven.

2. Buurtkastje

buurtkastje

Regelmatig blijft er in het hospice iets liggen dat voor een bewoner gekocht is, maar door achteruitgang van de bewoner niet meer wordt gegeten. We proberen het dan op een andere manier te gebruiken, maar helaas moet er ook wel eens iets worden weggegooid als de houdbaarheidsdatum gaat passeren. Dit willen we graag voorkomen.

Zo is het idee ontstaan om dit anders te gaan doen. Na wat googelen, kwamen we uit bij Stichting SoGoed. Zij bedachten het ‘buurtkastje’. In de buurt wordt een kastje geplaatst, waar je voedsel en eventueel andere producten in kunt leggen dat je niet meer gebruikt. Mensen die daarentegen iets minder te besteden hebben, kunnen gratis het eten meenemen voor hun maaltijd. Zo worden mensen in armoede geholpen en ga je daarnaast ook de voedselverspilling tegen.

Een heel mooi concept waar we graag een bijdrage aan willen leveren. Vrijwilligers, bezoekers of buurtbewoners die iets uit het kastje kunnen gebruiken nemen het mee, ook als je het financieel gewoon goed hebt (we willen ook de verspilling tegengaan) en dezelfde doelgroep die thuis iets over heeft zet er weer wat in.

 3. Soep, koffie en muziek

Het hospice ontvangt nog steeds op allerlei manieren (financiële) ondersteuning. We zijn dankbaar voor deze noodzakelijke steun, omdat het hospice pas in 2023 de eerste subsidie ontvangt. Vanwege de opening en hetFortuneuitbreiden van de naamsbekendheid tijdens de coronapandemie zijn nog veel extra gelden nodig om de kosten van de eerste twee jaren op te vangen.

In oktober organiseerde het hospice, met dank aan Lijntje Catering uit Moerkapelle, een tomatensoep actie. Er werden bijna 200 potten soep verkocht. De actie leverde een mooi bedrag op van €880! De opbrengst van deze actie is bestemd voor bewoners van het hospice, die onvoldoende financiële middelen hebben om de eigen bijdrage te betalen.

Een lekker kopje koffie mag in het hospice niet ontbreken. Maar niet alle apparaten konden de 'koffiedruk' aan... Met dank aan Fortune Coffee staat er sinds kort een prachtig koffieapparaat in de woonkamer. Bewoners, vrijwilligers en bezoek genieten dagelijks van een lekker bakkie in allerlei soorten en maten!Flying Eagle

In november organiseerde Flying Eagle Concert een concert in de Dorpskerk van Moordrecht. Aan het einde van het concert is een collecte gehouden t.b.v. twee lokale stichtingen in de gemeente Zuidplas, nl. de Boodschappenkast Zuidplas en Hospice Elim. Beiden organisaties ontvingen een mooie gift van €250. Daarnaast kregen 10 vrijwilligers een vrijkaart voor deze avond. Voor D.V. zaterdag 18 november 2023 is er de 7e editie Flying Eagle Concert gepland in de Dorpskerk van Moordrecht. Ook dan zal er weer een collectie gehouden worden voor o.a. het hospice.

Naast deze acties heeft Hospice Elim financiële steun gekregen van particulieren, bedrijven en kerken in het jaar 2022. Via deze nieuwsbrief willen wij hen hiervoor heel hartelijk bedanken.

4. De Boekenplank

In het hospice hebben wij een boekenplank met allerlei boeken over palliatieve en terminale zorg, rouwverwerking, gedichtenbundels en zingeving. Deze boeken kunnen uitgeleend worden aan vrijwilligers, bewoners en naasten. Een waardevolle toevoeging waar veel gebruik van gemaakt wordt. We geven u graag een inkijkje in onze boekenkast. Deze keer:

Een regenboog in de woestijn - Kanker in een jong gezin, en dan?Regenboog in de woenstijn

Klarine Sikkema is 26 als er borstkanker bij haar ontdekt wordt. Haar kinderen zijn dan 1, 3 en 5 jaar. Klarine komt onmiddellijk terecht in een achtbaan van agressieve ziekenhuisbehandelingen. Zij en haar man Johan moeten antwoorden vinden op vragen waar ze nooit eerder over na hoefden te denken: hoe moeten we dit de kinderen vertellen, hoe houden we ons gezin draaiend, wat doen we met de tijd die we nog hebben? Bert Wiersema, Klarines vader, ziet zijn levenslustige dochter heel ziek worden. Samen met zijn vrouw Nelie vangt hij de kleinkinderen zo veel mogelijk op. En in alle drukte en spanning worstelt hij met de vraag: waar is God in deze situatie? Bert en Klarine beschrijven vanuit hun eigen perspectief hoe ze de afgelopen twee jaren beleefd hebben. Klarine als kankerpatiënt, moeder en echtgenote, Bert als vader en grootvader. Ze geven praktische tips voor ouders en grootouders in een vergelijkbare situatie. En ze getuigen van de bemoedigingen die zij zelf mochten ontvangen. Want telkens weer was er die regenboog, niet alleen thuis in Friesland, maar zelfs op reis in een kurkdroge woestijn in Israël. Zo wil ook dit kleurrijke boek hoop en troost brengen, in het bijzonder aan kinderen.

5. Nieuws uit het bestuur

Secretaris Piet Bregman heeft afscheid genomen als bestuurslid. Piet heeft zich met name ingezet bij de bouw en realisatie van het hospice. Het bestuur is Piet erg dankbaar voor zijn grote betrokkenheid en wenst hem al het goede voor de toekomst!

Het bestuur heeft André Hoogland, woonachtig in Benthuizen, bereid gevonden om de vacature binnen het bestuur in te vullen. Komend jaar worden diverse taken binnen het bestuur opnieuw ingedeeld. Nu het hospice inmiddels bijna twee jaar geopend is, wordt gekeken welke bestuursstructuur past bij de stichting richting de toekomst en welke ondersteuning de coördinatoren vanuit het bestuur nodig hebben.

Het bestuur van Stichting Hospice Moerkapelle heeft zich de achterliggende maanden extra beziggehouden met werving van donateurs. In 2023 wordt het gesprek gevoerd met kerken en bedrijven om steun en betrokkenheid bij het hospice verder uit te breiden. Dit is nodig om het bestaansrecht van het hospice toekomstbestendig te maken.  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om ons te steunen? Kijk dan op www.hospice-elim.nl/helpen.

 

« Terug

Scroll naar boven