« Terug

Verslag informatie bijeenkomst

15 dec

Kort verslag van de informatie bijeenkomst over het realiseren van een hospice-voorziening in de gemeente Moerkapelle.

De bijeenkomst is goed bezocht er was een opkomst van bijna 50 personen. Na de opening door de voorzitter, dhr. Bosman, werd een presentatie gegeven door dhr. van Egmond. Hij schetste de ontwikkelingen van de zorg in ons land en de gevolgen daarvan, voor voornamelijk ouderen. Kort samengevat: Omdat mensen steeds ouder worden en daarbij vaak hun partner verliezen staan zij met regelmaat alleen in de eigen laatste levensfase. Het aanbod van zorg en het gemis van directe ondersteuning van familie en mantelzorgers maakt dat deze laatste levensfase niet altijd verantwoord thuis kan plaatsvinden. Uit onze gemeente is daarom een oproep gekomen hiervoor een aparte voorziening voor in het leven te roepen. De Stichting Elim heeft hiervoor een initiatief opgestart. Daarom worden nu stappen gezet om een hospice in Moerkapelle te realiseren. Het initiatief is ontstaan vanuit de plaatselijke kerken. De grondslagen van deze kerken zijn leidend maar het hospice staan voor een ieder open die in de laatste levensfase niet in de thuis kan blijven.

Daarna gaf de architect een toelichting op het eerste ontwerp van het te bouwen hospice. Vervolgens werd de mogelijkheid gegeven om aan diverse tafels de eerste reacties te geven in bijzijn van bestuursleden van de stichting. Er ontstond een levendige discussie.
De algemene indruk is het initiatief positief wordt ontvangen dat velen kunnen instemmen met het voornemen om een hospice in Moerkapelle te realiseren. Wel zijn verschillende opmerkingen /bedenkingen gemaakt over de plaats waar het hospice gaat komen.
Zo werd opgemerkt dat de gemeente steeds verder gaat met alles vol te bouwen en dat als eenmaal het hospice er is er geen beperkingen meer zijn voor een volgende bouwstap rond de Julianastraat. Ook het vele (bouw)verkeer van en naar de Jonge Veenen werd als belastend voor de bewoners genoemd. Ook het vele zware verkeer over de Julianstraat/Middelweg werd als probleem gezien.

Door het realiseren van het hospice wordt het uitzicht op de nieuwe kruising Middelweg-Julianastraat belemmerd. Dit vraagt van het bestuur van Elim om goed overleg met de gemeente om een zo veilig mogelijke kruising te realiseren.

Er werd ook aandacht gevraagd voor de inrichting van het terrein en de plaats van afvalcontainers.

De bewoners van de belendende percelen zijn teleurgesteld met de komst van het gebouw, omdat daardoor het vrije uitzicht over de polder richting Waddinxveen wordt belemmerd. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de parkeersituatie naast de bestaande woningen aan de Julianastraat en de toegang tot de bijbehorende tuinen. Hierover is inmiddels met de gemeente overlegd en afgesproken dat bij de verdere inrichting van het gebied hiermee rekening wordt gehouden.

« Terug

Scroll naar boven