Crowdfunding

€ 
€ 
jaren
€ 

* Hospice Elim heeft de ANBI-status.
** Indien u aangeeft dat u bereid bent een lening te verstrekken, zal de penningmeester op korte termijn contact opnemen met u om nadere afspraken te maken omtrent de leenovereenkomst. De leningen met de hoogste rente worden het eerst afgelost voor zover dat mogelijk is. De leningen worden uiterlijk binnen vijftien jaar afgelost.


* Hospice Elim heeft de ANBI-status.
** Indien u aangeeft dat u bereid bent een lening te verstrekken, zal de penningmeester op korte termijn contact opnemen met u om nadere afspraken te maken omtrent de leenovereenkomst. De leningen met de hoogste rente worden het eerst afgelost voor zover dat mogelijk is. De leningen worden uiterlijk binnen vijftien jaar afgelost.
*** Natuurlijk ontvangen we liever een renteloze lening, maar we zijn bereid de volgende rentes per schijf jaarlijks tot aflossing bij te schrijven:
- schijf € 1.000 - € 5.000: 0,5%
- schijf € 5.000 - € 10.000: 0,75%
- schijf vanaf € 10.000: 1%
Voorbeeld: over een lening van € 15.000 wordt over de eerste schijf van € 5.000 0,5% rente bijgeschreven en over de tweede schijf van € 5.000 0,75% en over de laatste schijf van de resterende € 5.000 1%. Gemiddeld dus 0,75%.
**** Achtergesteld betekent dat deze leningen pas afgelost worden nadat de overige leningen zijn afgelost.

Scroll naar boven