• Header.jpg

De organisatie

Identiteit

Christelijke*) naastenliefde stopt niet bij de kerkmuren, want ook daarbuiten is het mogelijk om onze naasten te steunen. Als christelijk hospice willen wij volgens de christelijke levenswijze zorg dragen voor  mensen in de laatste levensfase. Tijd, aandacht en liefdevolle ondersteuning zijn sleutelwoorden voor de zorgverlening in hospice Elim. Euthanasie wordt in het hospice niet toegepast.

Niet alleen fysieke, maar ook psycho-sociale en geestelijke verzorging staan bij ons voorop. Wij werken met diverse vrijwilligers die allen op professionele wijze worden geschoold en bijgeschoold. De leiding van alle werkzaamheden is in handen van de coördinatoren. Overdag (7.00-23.00 uur) zijn er zorgvrijwilligers aanwezig en komen de verpleegkundigen van de thuiszorg langs voor de verpleegkundige zorg die nodig is. ’s Nachts is er speciale nachtzorg aanwezig en zijn er geen vrijwilligers aanwezig. 

Wij streven ernaar om de zorg volledig uit christelijk oogpunt te laten verlopen. Al onze vrijwilligers komen uit de kerkelijke denominaties van de plaatselijke kerken en moeten op de hoogte zijn van de Bijbelse principes en die respecteren. Ook onze werkwijze sluiten aan bij de christelijke manier van leven. 

Wij willen nadrukkelijk iedereen op respectvolle wijze de juiste zorg bieden. Ook mensen zonder of met een andere kerkelijke achtergrond zijn van harte welkom. 

*) Christelijk wil zeggen dat wij ons geloof baseren op de bijbel. Samengevat: heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

Samenwerking

In een hospice lijkt de maatschappij de zorg wel “opnieuw uit te vinden”. 

Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, proberen we zorg nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren.

We werken voor de dagelijkse zorg nauw samen met de thuiszorg van Beth San (zorgcentrum). In principe blijft de eigen huisarts betrokken voor de medische zorg. Wanneer dit vanwege te grote afstand niet mogelijk is, wordt een waarnemend arts gezocht om de medische zorg op zich te nemen tijdens het verblijf in het hospice.

Bestuur

m-bosman.png

Rinus (M) Bosman (1947)

Voorzitter Stichtingsbestuur.
Vertegenwoordiger namens de Gereformeerde Gemeente Moerkapelle. 

Bijna 40 jaar bij de politie gewerkt en als commissaris van politie met pensioen gegaan. Vervolgens 8 jaar wethouder namens de CU/SGP in de gemeente Zuidplas. Als gepensioneerde vind ik het belangrijk om vrijwilligerswerk te mogen doen en iets te kunnen betekenen voor andere mensen.
Naast voorzitter van hospice Elim, ook voorzitter van:

 • Commissie beheer en onderhoud Gereformeerde Gemeente Moerkapelle
 • Comité Zuidplas van Stichting Ontmoeting
m.bosman@hospice-elim.nl
j-van-egmond.png

​​​J.H. van Egmond (1950)

Bestuurslid
Relatie overheid/verzekeraars

 • Maatschappelijk ​Bestuurder Noord-West sporthal te Zoetermeer (aandachtsveld:
  bedrijfsvoering)
 • Bestuurder Hospice Elim (aandachtsveld: relatie overheid/verzekeraars)
 • Bestuurder sport en kegelcentrum Opmoer Moerkapelle ​
jh.v.egmond@hospice-elim.nl
c-van-mourik.png

Chris van Mourik (1961)

Bestuurslid
Penningmeester/secretaris.

Als ondernemer wil ik mij inzetten voor de publieke zaak, met name vanuit mijn Christelijke overtuiging. Naast mijn werk vervul ik de volgende nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Hospice Moerkapelle
 • Bewindvoerder
 • Penningmeester Bond vanMannenver.Ger.Gem.
 • Hulpverlener Schuldhulpmaatje Den Haag
 • Clubleider Helpende Handen
 • Kerkvrijwilliger Cedrah + Siloah
c.v.mourik@hospice-elim.nl
a-vd-spek.png

Arie van der Spek (1948)

Bestuurslid
Contactpersoon voor de kerken.

Wil zich inzetten voor realisatie Hospice-Elim in Moerkapelle waar we vanuit Christelijke beginselen aan iedereen hulp en bijstand willen geven in de laatste levensfase.

a.v.d.spek@hospice-elim.nl
t-biemond.png

Teun Biemond (1961)

Bestuurslid
Aandachtsveld: PR

In het dagelijks leven (pleeg)ouder en duurzaam ondernemer (www.agrimaco.nl, www.phtb.nl), ook in Afrika (www.kh-ap.org, www.lakilaki.co.ke). 
Wil zich lokaal en ver weg inzetten voor de zwakkere en minder bedeelde medemens (kinderen, ouderen, armen).

t.biemond@hospice-elim.nl
p-bregman.png

Piet Bregman (1951)

Bestuurslid
Huisvesting en vrijwilligers.

Betrokken vanuit Diákonos (bestuurslid) (www.vptzdiakonos.nl). In het dagelijks leven getrouwd, ouder van (klein)kinderen. Gepensioneerd en deels werkzaam in bouw (werkvoorbereiding). Betrokken en dienstbaar, maatschappelijk, kerkelijk en politiek.

p.bregman@hospice-elim.nl
Scroll naar boven