• Header.jpg

De organisatie

Identiteit

Christelijke naastenliefde stopt niet bij de kerkmuren, want ook daarbuiten is het mogelijk om onze naasten te steunen. Als christelijk hospice willen wij volgens de christelijke levenswijze zorg dragen voor ouderen in de laatste levensfase.

Niet alleen fysieke, maar ook liefdevolle en geestelijke verzorging staan bij ons voorop. Wij werken met diverse vrijwilligers die allen op professionele wijze worden geschoold en bijgeschoold. De leiding van alle werkzaamheden is in handen van de coördinatoren en daarbij zijn er altijd gediplomeerde verpleegkundigen aanwezig.

Wij streven ernaar om de zorg volledig uit christelijk oogpunt te laten verlopen. Al onze vrijwilligers komen uit de kerkelijke denominaties van de plaatselijke kerken dan wel moeten op de hoogte zijn van de Bijbelse principes en ook onze methoden sluiten aan bij de christelijke manier van leven. Hoewel wij ons richten op mensen met een kerkelijke achtergrond, staan wij ook open voor anderen. Wij willen iedereen op respectvolle wijze de juiste zorg bieden.

Samenwerking

In een hospice lijkt de maatschappij de zorg wel “opnieuw uit te vinden”.

Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, proberen we zorg nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren.

We werken voor de dagelijkse zorg nauw samen met Beth San (zorgcentrum) en de lokale huisartsenpost. 

Bestuur

m-bosman.png

Rinus (M) Bosman (1947)

Voorzitter Stichtingsbestuur.
Vertegenwoordiger namens de Gereformeerde Gemeente Moerkapelle. 

Bijna 40 jaar bij de politie gewerkt en als commissaris van politie met pensioen gegaan. Vervolgens 8 jaar wethouder namens de CU/SGP in de gemeente Zuidplas. Als gepensioneerde vind ik het belangrijk om vrijwilligerswerk te mogen doen en iets te kunnen betekenen voor andere mensen.
Naast voorzitter van hospice Elim, ook voorzitter van:

 • commissie beheer en onderhoud Gereformeerde Gemeente Moerkapelle
 • comité Zuidplas van Stichting Ontmoeting
m.bosman@hospice-elim.nl
j-van-egmond.png

​​​J.H. van Egmond (1950)

Bestuurslid
Aandachtsveld: relatie overheid/verzekeraars

 • Werkt bij de Rijksoverheid
 • Maatschappelijk ​Bestuurder Noord-West sporthal te Zoetermeer (aandachtsveld:
  bedrijfsvoering)
 • Bestuurder Hospice Elim (aandachtsveld: relatie overheid/verzekeraars)
 • Bestuurder sport en kegelcentrum Opmoer Moerkapelle ​
jh.v.egmond@hospice-elim.nl
c-van-mourik.png

Chris van Mourik (1961)

Bestuurslid
Penningmeester/secretaris.

Als ondernemer wil ik mij inzetten voor de publieke zaak, met name vanuit mijn Christelijke overtuiging. Naast mijn werk vervul ik de volgende nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Hospice Moerkapelle
 • Bewindvoerder
 • Penningmeester Bond vanMannenver.Ger.Gem.
 • Hulpverlener Schuldhulpmaatje Den Haag
 • Clubleider Helpende Handen
 • Kerkvrijwilliger Cedrah + Siloah
c.v.mourik@hospice-elim.nl
a-vd-spek.png

Arie van der Spek (1948)

Bestuurslid
Contactpersoon voor de kerken.

Wil zich inzetten voor realisatie Hospice-Elim in Moerkapelle waar we vanuit Christelijke beginselen aan iedereen hulp en bijstand willen geven in de laatste levensfase.

a.v.d.spek@hospice-elim.nl
t-biemond.png

Teun Biemond (1961)

Bestuurslid
Aandachtsveld: PR

In het dagelijks leven (pleeg)ouder en duurzaam ondernemer (www.agrimaco.nl, www.phtb.nl), ook in Afrika (www.kh-ap.org, www.lakilaki.co.ke). 
Wil zich lokaal en ver weg inzetten voor de zwakkere en minder bedeelde medemens (kinderen, ouderen, armen).

t.biemond@hospice-elim.nl
p-bregman.png

Piet Bregman (1951)

Bestuurslid
Aandachtsveld: Huisvesting en vrijwilligers.

Betrokken vanuit Diákonos (bestuurslid) (www.vptzdiakonos.nl). In het dagelijks leven getrouwd, ouder van (klein)kinderen. Gepensioneerd en deels werkzaam in bouw (werkvoorbereiding). Betrokken en dienstbaar, maatschappelijk, kerkelijk en politiek.

p.bregman@hospice-elim.nl
Scroll naar boven