logo
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de volgende onderwerpen:

1. Jaarrekening & financiering.
2. Vrijwilligers
3. Bestemmingsplan
4. Planning
5. Werkzaamheden gemeente
6. Ontwerp, duurzaamheid en aanbesteding

1. Jaarrekening & financiering

Als ANBI organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling; uw giften zijn fiscaal aftrekbaar) hebben we ons eerste jaarverslag gepubliceerd: klik hier. Met het eigen vermogen van ruim drie ton, samen met de nog niet verantwoorde toezeggingen, hebben we al ongeveer een derde van de benodigde financiering zonder bank kunnen realiseren.

2. Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers dat zich aangemeld heeft, groeit gestaag door. Fijn dat er nu al zoveel interesse is om deze zorg te kunnen gaan verlenen. Het is ook heel mooi werk. Want de vrijwilligers zijn degenen die straks het hospice zullen moeten maken tot wat we er van beogen: voor iemand liefdevol helpen zorgen op het allerlaatste en -teerste moment. Dat vereist dat we de zorgverlening goed voorbereiden.

Daarom ontwikkelen we de nodige documenten en bereiden opleidingen en teamactiviteiten voor. Zodat op het moment dat de deuren van het hospice open gaan, er voldoende gemotiveerde en goed opgeleide vrijwilligers zijn.
 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Henriët Pool – van Dalfsen, hpoolvandalfsen@gmail.com. Ook als u niet in staat ben om vrijwilliger te worden, kunt u helpen door hen die dat wel kunnen zijn, erop te wijzen.

3. Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas hebben er kennis van gegeven dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Julianastraat-Middelweg’ te Moerkapelle met ingang van donderdag 30 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied ligt in Moerkapelle, op de hoek van de Julianastraat en de Middelweg. Het doel van het plan is de wijziging van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘maatschappelijk’ om de realisatie van een hospice mogelijk te maken en het verplaatsen van de verkeersbestemming, zodat het verleggen van de Middelweg mogelijk wordt gemaakt.

4. Planning

We hebben helaas de planning naar achteren bij moeten stellen omdat het langer geduurd heeft voordat het bestemmingsplan in procedure is gebracht. Zoals het er nu uitziet kan het hospice begin 2020 in gebruik worden genomen. Tenzij er onverhoopt bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd gaan worden tegen het bestemmingsplan of de vergunning of andere tegenslagen zich voordoen. Met de huidige stress in de bouwsector is ook dat best nog wel spannend. Maar we doen ons best. Tot op heden mogen we dankbaar zijn voor de voorspoedige gang van zaken.

5. Werkzaamheden gemeente

De gemeente Zuidplas heeft de Middelweg al verlegd zodat het perceel waarop het hospice moet komen, klaar ligt voor de bouw. Al met al een prachtige kavel voor hospice Elim.

6. Ontwerp, duurzaamheid en aanbesteding

Er wordt hard gewerkt richting het DO (definitief ontwerp). We zetten in om een duurzaam (o.a. energie neutraal) hospice te bouwen. Met enkele aannemers worden oriënterende gesprekken gevoerd. Start bouw is gepland in de eerste helft van 2019.

Hospice – Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin 2020 de deuren te kunnen openen. Vanuit onze naastenliefde willen we in dit christelijk hospice er zijn voor iedereen. Op onze site www.hospice-elim.nl kunt u meer informatie vinden, inclusief de eerder verschenen nieuwsbrieven. Vragen: mail info@hospice-elim.nl of bel voorzitter Rinus Bosman, telefoon 06 - 23 778 551

Stichting Hospice - Elim
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle
079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl
IBAN NL05 RABO 0314 0868 38
© 2017 - Stichting Hospice - Elim
Uitschrijven   Online bekijken