logo
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang in het afgelopen half jaar van de volgende onderwerpen:

1. Jaarrekening & financiering.
2. Vrijwilligers
3. Bestemmingsplan, vergunning en aannemers
4. Planning

1. Jaarrekening & financiering

Als ANBI organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling; uw giften zijn fiscaal aftrekbaar) hebben we ons tweede jaarverslag gepubliceerd: klik hier.

Afgelopen jaar hebben we bijna € 9.000 aan giften ontvangen en € 50.000 aan renteloze leningen toegezegd gekregen. Dit voorjaar is er nog een renteloze lening van € 100.000 toegezegd en hebben we diverse giften mogen ontvangen waaronder bijna € 4.000 van de aan Kom-in-de-kas deelnemende tuinders in Moerkapelle.

Bovenstaande ontwikkelingen doen ons hoopvol stemmen over de financierbaarheid van het hospice. Na afgifte van de vergunning zal actief worden ingezet om lokale betrokkenheid een plaats te geven door zoveel mogelijk renteloze leningen en giften te verkrijgen. Dit om de toegankelijkheid en gunstige exploitatie te waarborgen.

Daarbij hopen we ook de lokale en overige betrokken basisscholen in te schakelen met een lego-actie, zie www.hospice-elim.nl/lego-wedstrijd.

2. Vrijwilligers

De werkgroep vrijwilligers heeft de nodige aandacht besteed aan de voorbereidingen om straks de benodigde 60 (!) vrijwilligers te werven en op te leiden. Dit doen we in nauwe samenwerking met Diakonos (www.vptzdiakonos.nl).

Ondertussen melden zich met enige regelmaat al potentiële vrijwilligers. Mede ook omdat we 6 april 2019 tijdens Kom-in-de-kas ons mochten presenteren en daar o.a. informatiebrochures en wervingsflyers uitgedeeld hebben.

Henriët Pool-van Dalfsen heeft haar taken als contactpersoon voor vrijwilligers overgedragen aan Caroline Maaskant (cjmmaaskant@gmail.com).

3. Bestemmingsplan, vergunning en aannemersselectie

Gemeente Zuidplas heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Bij de Raad van State is helaas één beroep ingediend en dus is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Wel mogen we, zodra we een vergunning hebben, beginnen met bouwen.

Begin mei hebben we de vergunningsaanvraag ingediend. We zullen ons inspannen om het proces waar mogelijk te bespoedigen zodat we zo gauw mogelijk zonder risico’s kunnen gaan bouwen.

Vanuit ons netwerk hebben we een lijst van potentiële aannemers opgesteld. Op basis van criteria hebben we die ingekort tot een lijst van enkele aannemers waarmee we in gesprek zijn om tot opdrachtverlening over te kunnen gaan.

4. Planning

We willen graag een goed hospice bouwen (en straks exploiteren). De wijziging van het bestemmingsplan en de vaststelling daarvan heeft extra tijd gekost. Daarom hebben we de planning bij moeten stellen, ook vanwege de gespannen bouwmarkt en het beroep bij de Raad van State. We hopen wel dit jaar met de bouw te kunnen beginnen en volgend jaar het hospice in gebruik te kunnen nemen.

Hospice – Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realiseren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om begin 2020 de deuren te kunnen openen. Vanuit onze naastenliefde willen we in dit christelijk hospice er zijn voor iedereen. Op onze site www.hospice-elim.nl kunt u meer informatie vinden, inclusief de eerder verschenen nieuwsbrieven. Vragen: mail info@hospice-elim.nl of bel voorzitter Rinus Bosman, telefoon 06 - 23 778 551

Stichting Hospice - Elim
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle
079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl
IBAN NL05 RABO 0314 0868 38
© 2019 - Stichting Hospice - Elim
Uitschrijven   Online bekijken