logo
 

Nieuwsbrief december 2019

Hospice – Elim is een initiatief van de Moerkapelse kerken om een hospice te realise-ren. Dit initiatief is in 2016 begonnen en het doel is om eind 2020 de deuren te kun-nen openen. Vanuit onze naastenliefde zal hospice Elim openstaan voor een ieder, met inzet van christelijke uitgangspunten. Op onze site www.hospice-elim.nl kunt u meer informatie vinden, inclusief de eerder verschenen nieuwsbrieven. Vragen: mail info@hospice-elim.nl of bel voorzitter Rinus Bosman, telefoon 0623 778 551.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang in het afgelopen half jaar van de volgende onderwerpen:

1. Bouwplanning
2. Financiering
3. Vrijwilligers
4. Organisatie

1. Bouwplanning

Afgelopen half jaar is er heel veel gebeurd. Het gebouw-ontwerp is definitief vastgesteld en het tuinontwerp bijna, de aannemingsovereenkomst is getekend met Van der Knaap, Zevenhuizen en nog voor de jaarwisseling hopen we bij de notaris de onderhandse koopovereenkomst van het perceel om te zetten in een notariële akte. Februari/maart hopen we met de bouw te beginnen, maar mogelijk zal er al eerder wat grondwerk verricht worden. De piketten staan er in ieder geval al!

2. Financiering

De financiering van de bouw is rond. Met hulp van kerken, vermogenden en een crowdfunding actie gaan we proberen deze verder aan te vullen en te optimaliseren. De totaal benodigde financiering bedraagt € 1,2 miljoen. Dat is inclusief de aanloopkosten gedurende het eerste jaar. Momenteel is er ruim al € 2½ ton aan giften en niet bancaire leningen binnen voor de bouw. Ook de grondfinanciering is voor ruim 90% via een gift gedekt.

De meerjaren begroting ziet er positief uit; we verwachten dat leningen binnen 15-20 jaar of eerder kunnen worden afgelost. Bovendien is er ruimte om een relatief aantrekkelijke rente te vergoeden. Maar uiteraard hopen we zoveel mogelijk renteloze en of achtergestelde leningen te ontvangen of giften. Als ANBI stichting zijn giften aan hospice Elim aftrekbaar voor de belasting. Kortom, voor velen biedt hospice Elim een goede mogelijkheid om spaargeld tegen aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar te stellen in plaats van belasting te betalen of het renteloos op de bank te laten staan.

En naast financiële steun, kan ook in natura geholpen worden. Bloemen, groenten, fruit, levensmiddelen, zorgmateriaal, inrichting, enzovoorts. Er is van alles nodig. Overweegt u om in natura te willen schenken? Neem dan aub wel eerst contact met ons op om te voorkomen dat we spullen dubbel krijgen of niet passen bij de behoefte van hospice Elim.

3. Vrijwilligers

Binnen een jaar moeten we de volledige organisatie klaar hebben. Tientallen (circa zestig!) goed getrainde vrijwilligers en enkele professionele coördinatoren zijn nodig om 24/7 vier gasten tegelijker tijd goed te kunnen verzorgen. Dat gaat veel energie vragen. Op Deo Volente 12 februari a.s. hopen we de nodige vrijwilligers tijdens een informatie avond te kunnen werven. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij cjmmaaskant@gmail.com. De werving van de coördinatoren start mogelijk al eerder.

Naast zorgvrijwilligers zijn er ook vrijwilligers nodig voor administratie, tuin, onderhoud en techniek. Met belangstellenden gaan we graag in gesprek.

4. Organisatie

Wat moet er veel geregeld worden om een hospice goed te organiseren. Zowel extern (artsen, contacten met andere zorginstellingen, etc.) als intern. We hebben de beleidsnota informele zorg vastgesteld en de functie-omschrijvingen voor de zorgvrijwilligers en de coördinatoren. En we gaan werken aan een nota identiteit om elkaar steun en houvast te geven in de soms o zo moeilijke vragen rondom het overlijden. En elk sterfbed is weer anders.

Tot slot

Het is eind 2019. Met dankbaarheid kijken we terug op de voortgang in het afgelopen jaar. En met vertrouwen kijken we vooruit naar 2020. Het wordt een druk en spannend jaar waarin de bouw plaats moet vinden met alles wat daarbij hoort. En waarin de organisatie opgestart moet worden. En als alles meezit kunnen we het hospice wellicht aan het eind van het jaar al in gebruik nemen. Helpt u mee?

Rest ons nog om u van harte gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen.

Stichting Hospice - Elim
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle
079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl
IBAN NL05 RABO 0314 0868 38
© 2019 - Stichting Hospice - Elim
Uitschrijven   Online bekijken