logo
 

Geachte kerkenraad,

Onderstaand treft u een concept bericht aan voor in uw kerkblad. Voor plaatsing zeggen wij u hartelijk dank.

Hoogachtend,

A. v/d Spek, bestuurslid

Bericht voor in uw kerkblad

Hospice Elim
Al eerder hebben we u geïnformeerd over de plannen om in Moerkapelle een hospice te stichten. Een hospice op protestants christelijke grondslag voor de hele regio. Dit initiatief wordt door een stichting vanuit de drie Moerkapelse kerken ontwikkeld.
Daarbij werkt ze nauw samen met Diakonos uit Benthuizen, een vrijwilligersorganisatie voor palliatieve en terminale zorg. Ook zijn we de samenwerking met overige hospices in de regio aan het opzetten.

Heel veel dank is verschuldigd aan familie Reijneveld die een perceel grond van 1.100 m2 voor het hospice beschikbaar stelt. Daarop past een hospice waarin vier gasten tegelijkertijd kunnen worden verzorgd tijdens de laatste drie maanden van het leven.

Gemeente en provincie willen mee werken aan de bestemming en vergunning. Afgelopen oktober is er een informatieavond voor de omwonenden geweest. Daar zijn veel positieve reacties gekomen. Met een optimaal ontwerp van gebouw en inrichting van het perceel proberen we de buren optimaal tegemoet te komen.

Er zijn voor het hospice zestig (!) vrijwilligers en enkele professionele coördinatoren nodig. Een werkgroep heeft voor die functie het profiel en de taakomschrijving opgesteld en gaat de werving organiseren. Henriët Pool helpt u graag als u interesse of vragen heeft (h.poolvandalfsen@gmail.com).

Ondertussen zijn er al veel giften en renteloze leningen toegezegd. Het hospice heeft de ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. De planning is om DV in de tweede helft van het jaar met de bouw te kunnen beginnen en halverwege 2019 het hospice te kunnen openen. Voor meer informatie: www.hospice-elim.nl.

Stichting Hospice - Elim
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle
079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl
IBAN NL05 RABO 0314 0868 38
© 2017 - Stichting Hospice - Elim
Uitschrijven   Online bekijken