logo
 

Gods Zegen voor de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2019

Namens het bestuur van Stichting Hospice Elim in Moerkapelle wens ik u Gods Zegen voor de Kerstdagen en voor het jaar 2019. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik u kort te informeren over de stand van zaken.

In het afgelopen jaar is er veel werk verzet om te komen tot de oprichting van het hospice. Ik noem u de belangrijkste onderwerpen. 

Met de gemeente Zuidplas is intensief samengewerkt ter voorbereiding van de wijziging van het bestemmingsplan. Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan, dat momenteel ter inzage ligt. 

Er is een werkgroep vrijwilligers opgericht die de voorbereidingen treft voor de werving van 60 vrijwilligers. In het voorjaar wordt een informatieavond gepland voor geïnteresseerde vrijwilligers. 

Ook is er hard gewerkt aan het ontwerp voor het hospice en de (technische) inrichting. Met de architect en enkele technische adviseurs is het definitieve ontwerp zo goed als gereed. Er zijn ook oriënterende gesprekken gevoerd met een aantal bouwers. Zodra het technisch ontwerp definitief is en het bestemmingsplan onherroepelijk, volgt het aanbestedingstraject.

We zijn dankbaar dat het proces tot nu toe voorspoedig verloopt. Ook de getoonde belangstelling, het meeleven en de financiële ondersteuning stemmen tot dankbaarheid. Na de Heere zeggen we u hiervoor hartelijk dank.

Nogmaals Gods Zegen voor de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2019.

Namens het stichtingsbestuur Hospice-Elim,
Rinus Bosman
voorzitter Stichting Hospice Moerkapelle

Stichting Hospice - Elim
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle
079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl
IBAN NL05 RABO 0314 0868 38
© 2017 - Stichting Hospice - Elim
Uitschrijven   Online bekijken