logo
 

Nieuwsbrief november 2017

 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van de gang van zaken omtrent de realisatie van Hospice Elim in Moerkapelle.

Bouwgrond

We zijn verheugd dat wij kunnen melden dat we er in geslaagd zijn een perceel bouwgrond te verwerven. We zijn de eigenaar van dit perceel dankbaar dat hij ons in staat heeft gesteld deze grond voor een “vrienden” prijs te verkrijgen. Ook de gemeente Zuidplas en de Provincie steunen ons om op deze plaats ons hospice te bouwen.

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een bouwtekening. We hopen dat spoedig afgerond te hebben zodat er een bouwaanvraag naar de gemeente ingediend kan worden. Eén en ander zal zeker de nodige tijd kosten. De voorlopige planning is dat we half 2019 zouden kunnen openen.

Financiering

We kunnen u melden dat er inmiddels van diverse kerken en instanties steun wordt toegezegd. Met name Rabobank, ING-bank en in het bijzonder de Stichting Beheer Delftse Verzorgingstehuizen hebben aanzienlijke bedragen geschonken. Ook van de kerken zijn giften en toezeggingen ontvangen. We hopen uiteraard op brede steun om ons financiële plaatje rond te krijgen. We hebben nog behoefte aan leningen vanuit onze achterban. Van de belastingdienst hebben we bericht gehad dat Hospice Elim een ANBI status heeft gekregen.

Informatieavond

Op 11 oktober j.l. hebben we met omwonenden en andere belangstellenden een informatieavond gehouden (zie ook krantenartikel). Ongeveer 40 à 50 mensen waren aanwezig op deze avond. Na een welkom van voorzitter M. Bosman gaven bestuurslid J. van Egmond en de architect B. Tretmans een presentatie. Na de presentaties ontstonden er levendige discussies waaraan we als bestuursleden actief deelnamen. Ondanks een paar kritische vragen en opmerkingen kunnen we concluderen dat er brede steun is voor ons initiatief. Het bestuur vindt het belangrijk om ook in de toekomst op een goede wijze met omwonenden te communiceren.

Stichting Hospice - Elim
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle
079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl
© 2017 - Stichting Hospice - Elim
Uitschrijven   Online bekijken