logo
 

Kerstwens

 

Nu het jaar 2017 bijna is vervlogen wil ik u namens het stichtingsbestuur kort informeren over de vorderingen van Hospice-Elim.

We hebben gesprekken gevoerd met Diákonos, de vrijwilligers organisatie voor palliatieve thuiszorg. Er wordt onderzocht op welke manier we gebruik kunnen maken van elkaars vrijwilligersbestand. In april hielden we een informatie avond voor ambtsdragers in Beth San. Inmiddels is er een website waarop de meest actuele informatie van ons Hospice is te lezen. We zijn eg blij en dankbaar dat we de benodigde grond voor het Hospice hebben kunnen kopen op de hoek van de Middelweg en de Julianastraat. Familie Reijneveld is ons zeer ter wille geweest, waardoor we de grond voor een schappelijke prijs konden verkrijgen. Voor de bewoners in de directe omgeving hielden we een informatie avond in Op Moer. Met de gemeente Zuidplas zijn we in overleg over de bestemmingsplan procedure.

We mogen ervaren dat ons initiatief tot nog toe wordt gezegend. Dat blijkt ook uit het feit dat inmiddels enkele giften zijn ontvangen en ook toezeggingen voor geldleningen voor de komende jaren. Al met al reden tot dankbaarheid waarvoor we na de Heere, u hartelijk dankzeggen.

Ik wens u Gods Zegen voor de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2018.

Namens het stichtingsbestuur
Hospice-Elim,

Rinus Bosman
voorzitter

Stichting Hospice - Elim
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle
079 - 33 18 501
info@hospice-elim.nl
www.hospice-elim.nl
IBAN NL05 RABO 0314 0868 38
© 2017 - Stichting Hospice - Elim
Uitschrijven   Online bekijken