• Header-Horizon.jpg
Home ›› Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning voor u en uw naasten

In hospice Elim willen wij warme, liefdevolle en respectvolle zorg verlenen die aansluit bij uw wensen. Wij streven ernaar een plek te bieden waar u zichzelf kunt zijn, waar u zich op uw gemak voelt, waar u geliefden kunt ontvangen en waar er naast het lichamelijk welbevinden aandacht is voor uw psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk welbevinden.

Wij streven ernaar om een plek te bieden waar u zichzelf kunt zijn.

Zorg hospice Elim

Wij willen u een fijne plek bieden waar naasten hun verhaal kunnen delen en met een gerust hart naar huis kunnen gaan na hun bezoek. In het hospice kunt u te maken krijgen met verschillende zorgverleners en vrijwilligers.

Vrijwilligers

De vrijwilligers zijn het hart van ons hospice. Zij maken het verblijf mogelijk. Dagelijks zijn er van 7.00 uur tot 23.00 uur zorgvrijwilligers aanwezig. Hun belangrijkste taak is ‘er zijn’, op welke manier dan ook.

Lees meer

Coördinatoren

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice en ondersteunen het bestuur bij voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Lees meer

Verpleegkundige zorg

De verpleegkundige zorg in hospice Elim is volledig in handen van de thuiszorg. Dit is net zo georganiseerd als in de thuissituatie. 

Lees meer

Medische zorg

Tijdens uw verblijf in hospice Elim blijft uw eigen huisarts betrokken, mits de afstand dit toelaat. Wanneer dit niet mogelijk is kan de coördinator in overleg een vervangende arts in de omgeving van Moerkapelle voor u zoeken.

Lees meer

Psycho-pastorale zorg

Een vrijwilliger geestelijk welzijn kan bewoners die in het hospice verblijven ondersteunen op psychisch en levensbeschouwelijk gebied. 

Lees meer

Elim Thuis

Wanneer u niet in het hospice verblijft, maar wel behoefte heeft aan ondersteuning van vrijwilligers in de laatste levensfase, kunt u ook contact opnemen met hospice Elim voor ondersteuning vanuit Elim Thuis.

Lees meer

Zorg na overlijden

Wanneer uw geliefde overlijdt in hospice Elim, nodigt de coördinator u na ongeveer zes weken uit voor een nagesprek. 

Lees meer

Kosten

Alle bewoners hebben een eigen kamer en badkamer en er wordt dagelijks vers gekookt. Dit brengt kosten met zich mee.

Lees meer
Scroll naar boven