Home ›› Ondersteuning ›› Coördinatoren

Ondersteuning

Coördinatoren

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice en ondersteunen het bestuur bij voorbereiding en uitvoering van het beleid. Zij sturen het team van vrijwilligers aan en onderhouden contacten met u, uw naasten en zorgverleners.

De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten.

Coördinatoren

De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor u en uw naasten en u zult hen ontmoeten tijdens het kennismakingsgesprek en het verdere verblijf.

Scroll naar boven