Home ›› Organisatie ›› Anbi

De organisatie

ANBI

Het hospice kan niet bestaan zonder de financiële steun van betrokkenen die hospice Elim een warm hart toedragen. Wij zijn erg dankbaar dat er de afgelopen jaren zo veel mensen en organisaties op deze manier betrokkenheid hebben getoond. 

Stichting Hospice-Elim is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor diegene die geld aan de Stichting Hospice-Elim wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk om te weten dat wij, met deze ANBI-status, zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Alles wat u ons schenkt of nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan mensen die gebruikmaken van de palliatieve zorg die wij bieden in Stichting Hospice-Elim. En uw gift mag u zelf als aftrekpost bij uw belastingaangifte opvoeren.

Hieronder vindt u de gegevens voor de Stichting Hospice-Elim.

Statutaire naam:
Stichting Hospice-Elim

Postadres:
Postbus 23
2750 AA Moerkapelle

Bezoekadres:
Julianaweg 45B
2751 GB  Moerkapelle

  • BIC
  • IBAN
  • KVK
  • BTW 8568.99.525
  • ANBI

Wilt u financieel helpen?

Neem contact op met penningmeester Chris van Mourik of vul het formulier voor crowdfunding in op deze pagina.
E-mailadres: c.v.mourik@hospice-elim.nl

Scroll naar boven