Home ›› Organisatie ›› Identiteit

De organisatie

Identiteit

Christelijke* naastenliefde stopt niet bij de kerkmuren, zeker ook daarbuiten is het belangrijk om onze naasten te steunen. Als christelijk hospice willen wij volgens christelijke levenswijze zorg dragen voor mensen in de laatste levensfase. Tijd, aandacht en liefdevolle ondersteuning zijn sleutelwoorden voor de zorgverlening in hospice Elim. Euthanasie wordt in het hospice niet toegepast. Onze vrijwilligers hebben een christelijke achtergrond en zijn op de hoogte van de Bijbelse principes en respecteren die. Ook onze werkwijzen sluiten aan bij de christelijke manier van leven. 

Wij willen nadrukkelijk iedereen op respectvolle wijze de juiste zorg bieden. Ook mensen zonder of met een andere geloofsovertuiging zijn van harte welkom.  

*) Christelijk wil zeggen dat wij ons geloof baseren op de Bijbel. Samengevat: heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

Scroll naar boven