Welkom bij Hospice Elim

In een hospice lijkt de maatschappij de zorg wel “opnieuw uit te vinden”. Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, proberen wij zorg nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren.

"We profileren ons als een christelijk hospice waar we aan iedereen naastenliefde vanuit onze christelijke beginselen willen betonen."

- Arie van der Spek

"Bij Elim zal sprake zijn van een goede omgeving waar aan de wensen van de gasten zoveel mogelijk tegemoet zal worden gekomen."

- Chris van Mourik

Wij zoeken een coördinator!

Als coördinator in het hospice heb je een veelzijdig takenpakket. Kort gezegd ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het hospice. Je fungeert als spil tussen de vrijwilligers, het bestuur, de professionele zorgverleners en de bewoners in het hospice

Meer informatie

HE_Icoon_waarom.png

Waarom

De ontwikkelingen in de zorg (terugtrekkende overheid, bezuinigingen, sluiten van bejaarden- en verzorgingstehuizen) maken dat er hospices worden opgericht.

Lees meer
HE_Icoon_functies.png

Wat is een hospice

Een hospice is een “bijna-(als)- thuis-huis”. Wij bieden in de laatste fase van het leven een warme huiselijke omgeving waar zorg op maat geleverd wordt.

Lees meer
HE_Icoon_waar en hoe.png

Waar komt het & hoe ziet het eruit

Op Julianastraat 45b, op de hoek met de Middelweg, is maart 2020 begonnen met de bouw. Op deze kavel van ruim 1.000 m² hopen we eind 2020 hospice Elim te kunnen openen.

Lees meer

De organisatie

Identiteit

Christelijke*) naastenliefde stopt niet bij de kerkmuren, want ook daarbuiten is het mogelijk om onze naasten te steunen. Als christelijk hospice willen wij volgens de christelijke levenswijze zorg dragen voor  mensen in de laatste levensfase. Tijd, aandacht en liefdevolle ondersteuning zijn sleutelwoorden voor de zorgverlening in hospice Elim. Euthanasie wordt in het hospice niet toegepast.

Niet alleen fysieke, maar ook psycho-sociale en geestelijke verzorging staan bij ons voorop. Wij werken met diverse vrijwilligers die allen op professionele wijze worden geschoold en bijgeschoold. De leiding van alle werkzaamheden is in handen van de coördinatoren. Overdag (7.00-23.00 uur) zijn er zorgvrijwilligers aanwezig en komen de verpleegkundigen van de thuiszorg langs voor de verpleegkundige zorg die nodig is. ’s Nachts is er speciale nachtzorg aanwezig en zijn er geen vrijwilligers aanwezig. 

Wij streven ernaar om de zorg volledig uit christelijk oogpunt te laten verlopen. Al onze vrijwilligers komen uit de kerkelijke denominaties van de plaatselijke kerken en moeten op de hoogte zijn van de Bijbelse principes en die respecteren. Ook onze werkwijze sluiten aan bij de christelijke manier van leven. 

Wij willen nadrukkelijk iedereen op respectvolle wijze de juiste zorg bieden. Ook mensen zonder of met een andere kerkelijke achtergrond zijn van harte welkom. 

*) Christelijk wil zeggen dat wij ons geloof baseren op de bijbel. Samengevat: heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

Samenwerking

In een hospice lijkt de maatschappij de zorg wel “opnieuw uit te vinden”. 

Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, proberen we zorg nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren.

We werken voor de dagelijkse zorg nauw samen met de thuiszorg van Beth San (zorgcentrum). In principe blijft de eigen huisarts betrokken voor de medische zorg. Wanneer dit vanwege te grote afstand niet mogelijk is, wordt een waarnemend arts gezocht om de medische zorg op zich te nemen tijdens het verblijf in het hospice.

Scroll naar boven