Welkom bij Hospice Elim

Hospice Elim is een bijna-thuis-huis waar mensen in de laatste levensfase kunnen verblijven. Iedere bewoner heeft een ruimte kamer die van alle gemakken is voorzien. Er zijn de hele dag geschoolde vrijwilligers aanwezig om ondersteunen te bieden waar nodig. Professionele zorg wordt geboden door de thuiszorg en huisarts.

In hospice Elim willen wij warme, liefdevolle en respectvolle zorg verlenen die aansluit bij uw wensen. Wij streven ernaar een plek te bieden waar u zichzelf kunt zijn en waar u uw dierbaren kunt ontvangen.

Om de maatregelen te bekijken die gelden rondom Covid-19 klikt u hier.

"We profileren ons als een christelijk hospice waar we aan iedereen naastenliefde vanuit onze christelijke beginselen willen betonen."

- Arie van der Spek

"Bij Elim zal sprake zijn van een goede omgeving waar aan de wensen van de gasten zoveel mogelijk tegemoet zal worden gekomen."

- Chris van Mourik

Hospice Elim heeft haar deuren geopend!

Bekijk hier onze openingsvideo.

Momenteel hebben wij 2 bedden beschikbaar. 

De organisatie

Identiteit

Christelijke*) naastenliefde stopt niet bij de kerkmuren, want ook daarbuiten is het mogelijk om onze naasten te steunen. Als christelijk hospice willen wij volgens de christelijke levenswijze zorg dragen voor  mensen in de laatste levensfase. Tijd, aandacht en liefdevolle ondersteuning zijn sleutelwoorden voor de zorgverlening in hospice Elim. Euthanasie wordt in het hospice niet toegepast.

Niet alleen fysieke, maar ook psycho-sociale en geestelijke verzorging staan bij ons voorop. Wij werken met diverse vrijwilligers die allen op professionele wijze worden geschoold en bijgeschoold. De leiding van alle werkzaamheden is in handen van de coördinatoren. Overdag (7.00-23.00 uur) zijn er zorgvrijwilligers aanwezig en komen de verpleegkundigen van de thuiszorg langs voor de verpleegkundige zorg die nodig is. ’s Nachts is er speciale nachtzorg aanwezig en zijn er geen vrijwilligers aanwezig. 

Wij streven ernaar om de zorg volledig uit christelijk oogpunt te laten verlopen. Al onze vrijwilligers komen uit de kerkelijke denominaties van de plaatselijke kerken en moeten op de hoogte zijn van de Bijbelse principes en die respecteren. Ook onze werkwijze sluiten aan bij de christelijke manier van leven. 

Wij willen nadrukkelijk iedereen op respectvolle wijze de juiste zorg bieden. Ook mensen zonder of met een andere kerkelijke achtergrond zijn van harte welkom. 

*) Christelijk wil zeggen dat wij ons geloof baseren op de bijbel. Samengevat: heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

Samenwerking

Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, proberen we zorg nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren.

We werken voor de dagelijkse zorg nauw samen met de thuiszorg van Cedrah. In principe blijft de eigen huisarts betrokken voor de medische zorg. Wanneer dit vanwege te grote afstand niet mogelijk is, wordt een waarnemend arts gezocht om de medische zorg op zich te nemen tijdens het verblijf in het hospice.

Actueel

Bekijk hier de meest actuele nieuwsberichten

Heel Moerkapelle bloeit!

Foto plantenactie.jpgjul 2021 De plantenactie van familie de Hoog voor hospice Elim brengt ruim €1.400 op. lees verder

Nieuwsbrief 1 - mei 2021

Foto nieuwsbrief.jpgmei 2021 In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende onderwerpen: De deuren zijn geopend! Vrijwilligster aan het woord Plantenactie Bevrijdingsconcert Brochure Hospice Elim Koninklijke ... lees verder
Scroll naar boven