Welkom bij Hospice Elim

In een hospice lijkt de maatschappij de zorg wel “opnieuw uit te vinden”. Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, proberen wij zorg nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren.

"We profileren ons als een christelijk hospice waar we aan iedereen naastenliefde vanuit onze christelijke beginselen willen betonen."

- Arie van der Spek

"Bij Elim zal sprake zijn van een goede omgeving waar aan de wensen van de gasten zoveel mogelijk tegemoet zal worden gekomen."

- Chris van Mourik

Wij zoeken zorgvrijwilligers!

Heb je een warme belangstelling voor mensen? En wil je graag van betekenis zijn voor mensen in hun laatste levensfase? Wordt zorgvrijwilliger.

Meer informatie

HE_Icoon_waarom.png

Waarom

De ontwikkelingen in de zorg (terugtrekkende overheid, bezuinigingen, sluiten van bejaarden- en verzorgingstehuizen) maken dat er hospices worden opgericht.

Lees meer
HE_Icoon_functies.png

Wat is een hospice

Een hospice is een “bijna-(als)- thuis-huis”. Wij bieden in de laatste fase van het leven een warme huiselijke omgeving waar zorg op maat wordt verleend zolang het geen ziekenhuiszorg betreft. 

Lees meer
HE_Icoon_waar en hoe.png

Waar komt het & hoe ziet het eruit

De Middelweg wordt rechtdoor getrokken naar de Julianastraat, er ontstaat daardoor een kavel van ruim 1000 m2. Begin 2020 is begonnen met de bouw.

Lees meer

De organisatie

Identiteit

Christelijke naastenliefde stopt niet bij de kerkmuren, want ook daarbuiten is het mogelijk om onze naasten te steunen. Als christelijk hospice willen wij volgens de christelijke levenswijze zorg dragen voor ouderen in de laatste levensfase.

Niet alleen fysieke, maar ook liefdevolle en geestelijke verzorging staan bij ons voorop. Wij werken met diverse vrijwilligers die allen op professionele wijze worden geschoold en bijgeschoold. De leiding van alle werkzaamheden is in handen van de coördinatoren en daarbij zijn er altijd gediplomeerde verpleegkundigen aanwezig.

Wij streven ernaar om de zorg volledig uit christelijk oogpunt te laten verlopen. Al onze vrijwilligers komen uit de kerkelijke denominaties van de plaatselijke kerken dan wel moeten op de hoogte zijn van de Bijbelse principes en ook onze methoden sluiten aan bij de christelijke manier van leven. Hoewel wij ons richten op mensen met een kerkelijke achtergrond, staan wij ook open voor anderen. Wij willen iedereen op respectvolle wijze de juiste zorg bieden.

Samenwerking

In een hospice lijkt de maatschappij de zorg wel “opnieuw uit te vinden”.

Waar de afgelopen jaren allerlei tehuizen – met alle mogelijke professioneel georganiseerde dienstverlening - zijn gesloten, proberen we zorg nu lokaal en met veel inzet van vrijwilligers weer te organiseren.

We werken voor de dagelijkse zorg nauw samen met Beth San (zorgcentrum) en de lokale huisartsenpost. 

Scroll naar boven